imageBugfix.png
Regionalgruppe
Aachen

Vergangene Veranstaltungen

21.11.2015
RWTH Aachen, Großer Hörsaal Physik, 28 D 001
05.11.2015
RWTH Aachen Informatikzentrum, Gebäude E3, Raum 9222
Aachen
03.11.2015
TZA Technologiezentrum Aachen (AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH)
Aachen
22.10.2015
RWTH Aachen, Großer Hörsaal Physik, 28 D 001