imageBugfix.png
Regionalgruppe
Aachen

Vergangene Veranstaltungen

07.11.2018
Hörsaal AH V, Informatik-Zentrum
Aachen
08.08.2018
RWTH Aachen Informatikzentrum, AH V
Aachen
08.08.2018
Central Auditorium for Research and Learning (CARL), RWTH Aachen
Aachen
01.08.2018
RWTH Aachen Informatikzentrum, Gebäude E3, Raum 9222
Aachen
27.06.2018
RWTH Aachen Informatikzentrum, AH V
Aachen